• Kamianna dziś
  • Kamianna wczoraj
tel. (018) 474-16-32
fax (018)474-17-20 POLSKA
e-mail: barc@kamianna.pl
 
<< powrót

Motto: "Mówią, że w pszczole Boskiego jest ducha iskierka"
Ks. Jan Dzierżoń (1811-1906)

Henryk Antoni Ostach

Ks dr Henryk Ostach jako prezydent XXXI Kongresu Apimondia

       Ksiądz katolicki, dr teologii, Prezes Honorowy Polskiego Związku Pszczelarskiego, Prezes Honorowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Honorowy Prezydent Apislavi.
       Pszczelarstwo ma w naszej tradycji historię znacznie dłuższą od tysiącletniego państwa. Jego największe osiągnięcia mają ścisłe powiązanie z działalnością księży i zakonników. Tę tradycję kontynuuje z wielkimi sukcesami ks. dr Henryk Antoni Ostach.
       Urodził się 09-go grudnia 1924r. w Poznaniu, jako syn Antoniego
 i Kazimiery z domu Donaj.Zmarł 1 maja 2011r. Rodzice nie tylko mówili o patriotyzmie, ale swoje zaangażowanie w obronę polskich wartości potwierdzili konkretnymi działaniami. Ojciec brał udział w Powstaniu Wielkopolskim i został oficerem Wojska Polskiego, a matka uczestniczyła aktywnie w strajku szkolnym we Wrześni w r.1906 - przeciw nauce religii w języku niemieckim.
       Ojciec zmarł 07-go marca 1925r., gdy Henryk Ostach miał zaledwie 3 miesiące. 19-stycznia 1927r., jako 2-letni chłopiec stracił matkę. Po śmierci rodziców Henryk wzrastał pod opieką babuni i cioci. Uczył się w szkole Podstawowej w Pisarzowicach k. Kępna, a od IV klasy w Jarocinie. W czasie II wojny światowej, 19 czerwca 1940r. został wywieziony na roboty przymusowe do "kolonii" niemieckiej w Ratenau. Ten trudny okres w jego życiu trwał do 20-go stycznia 1945 roku.
       Po zakończeniu wojny ukończył gimnazjum w Gostyniu i tam wstąpił do Kongregacji Świętego Filipa Nerii. Seminarium Duchowne ukończył w Tarnowie i 16-go grudnia 1951roku otrzymał święcenia kapłańskie. Studiował następnie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w roku 1976 uzyskał dyplom magistra. Doktoryzował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i w czerwcu 1985 roku otrzymał tytuł doktora.
       Kontakt z pszczołami miał ks. Henryk Ostach od najmłodszych lat wychowując się w rodzinie Urbaniaków, która posiadała własną pasiekę.
Po święceniach kapłańskich rozpoczął pracę duszpasterską w Studziannej, powiat Opoczno, gdzie znajdowała się pasieka klasztorna (ponad 30 pni) i okoliczne pasieki u parafian i leśników. Tam przebywał do roku 1957.
       W roku 1958 przybył do miejscowości Berest k. Krynicy Górskiej, gdzie od instytucji "Las" wydzierżawił 100-pniową pasiekę. W tym też okresie uzyskał tytuł mistrza pszczelarskiego u dra Antoniego Chwałkowskiego. Cały czas jednak marzył, aby osiąść w takim terenie, w którym życie religijne i społeczne trzeba będzie budować od podstaw. Cel ten został osiągnięty po otrzymaniu skierowania z Kurii Tarnowskiej, na podstawie którego 08-go maja 1960 roku przyszedł do małej, zatopionej wśród gór i lasów Kamiannej, gdzie zastał kilkadziesiąt osób. Ludzie ci żyli w bardzo surowych warunkach, ale zjednoczeni z naturą. Młody ksiądz, który postanowił żyć w tych misyjnych warunkach, stał się dla nich nie tylko ojcem duchowym, ale i mężem opatrznościowym. Przeniósł pasiekę z Berestu na teren Kamiannej, dla której stała się ona podporą materialną i pasją.
       Pod przewodnictwem ks. Henryka Ostacha powstała droga, łączącą wieś z głównymi traktami. Potem zainstalował On agregat prądotwórczy, który prawie przez 10 lat uruchamiał osobiście na plebani. Zmobilizował zdolnego,
miejscowego rzeźbiarza ludowego Jana Stefaniaka do przyozdobienia rzeźbami wnętrza kościoła, dziś podziwianego przez liczne rzesze turystów.
Budowa wodociągu, z którego można napić się smacznej, zdrowej wody, to również jego inicjatywa. 19-go stycznia 1962 roku przy udziale mieszkańców założył Ochotniczą Straż Pożarną w Kamiannej i rozpoczął budowę Domu Strażaka, który powstał w rekordowym tempie 63-ch dni. W tym też czasie założył strażacką orkiestrę dętą.
       W roku 1972 odbył się w Kamiannej I-wszy Sądecki Dzień Pszczelarza, na którym zrodziła się inicjatywa budowy Domu Pszczelarza. Pociągnął za sobą pasjonatów pszczelarstwa, chociażby ówczesnego prezesa koła powiatowego Wincentego Ziębowicza. Dzięki zaangażowaniu ks. Henryka Ostacha do budowy Domu Pszczelarza została wciągnięta brać pszczelarska z całej Polski, a także Centrala Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej (CSOiP).
I tak pod Jego egidą i przy dużym udziale pomocy rzeczowej i finansowej Dom Pszczelarza zbudowano w latach 1978-1983.
Osoba ks. dra H.Ostacha stała się znana prawie wszystkim pszczelarzom w kraju, czego dowodem było powołanie księdza na Prezesa Polskiego Związku Pszczelarskiego w listopadzie 1981 roku i pełnił tę funkcję przez 3 kolejne kadencje.
W okresie tym pszczelarstwo polskie wypłynęło na forum międzynarodowe, a produkty pszczele uzyskały rangę preparatów leczniczych.

Najważniejsze dokonania z tego okresu realizowane przez prezesa PZP to:
1. Międzynarodowe Sympozjum Apiterapii w Krakowie - maj 1985 rok.
2. XXXI Światowy Kongres Apimondia w Warszawie - 1987 rok, którego był Prezydentem.
3. Zainicjowanie corocznych Ogólnopolskich Dni Pszczelarza i pielgrzymek na Jasną Górę z okazji św. Ambrożego - patrona pszczelarzy.
4. Reaktywowanie Wszechsłowiańskiego Związku Pszczelarzy "Apislavia"
w Bratysławie (kraje Słowiańskie i Naddunajskie), którego został prezydentem, a następnie zorganizował spotkanie jego delegatów w Domu Pszczelarza w Kamiannej.
Podczas prezesowania Polskiemu Związkowi Pszczelarskiemu przez ks. dra Henryka Ostacha Kamianna stała się stolicą polskiego pszczelarstwa, coraz częściej odwiedzana przez pszczelarzy z zagranicy.
       Rozrosła się baza hotelowa, gdyż ks. H. Ostach wybudował dwa kolejne obiekty tj. Dom św. Filipa i Dom bł. Honorata.
Do pracy w pasiece "Barć" przyjmuje w 1986 roku małżeństwo Emilię i Jacka Nowaków - pszczelarzy zawodowych a związanych z Kamianną już od 1972r.
Pasieka jest bazą dydaktyczną dla uczniów szkół rolniczych, studentów i pszczelarzy, działa również dział produkcji apiterapeutyków. Przeprowadzane w pasiece prelekcje dla grup turystycznych na temat wartości odżywczych i leczniczych produktów pszczelich to doskonała ich promocja.
Z inicjatywy ks. dra Henryka Ostacha w Kamiannej zapoczątkowano apiterapię prowadzoną przez naukowców i lekarzy medycyny, różnych specjalności; między innymi: Prof. Artura Stojko, dra med. Jerzego Galę, lek. med. Kazimierza Pacha, lek. med. Barbarę Leszczyńską i innych.
Ks. dr H. Ostach przeprowadził wiele szkoleń z zakresu pszczelarstwa w kraju i zagranicą. Dziesiątki razy występował w audycjach radiowych i telewizyjnych. Napisał też wiele artykułów prasowych.
Za całokształt działalności na rzecz pszczelarstwa i innych został wyróżniony ok. 100-tu odznaczeniami, z których najważniejsze to:
1. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
2. Złoty Krzyż Zasługi RP.
3. Złoty Medal Słowackiego Związku Pszczelarzy.
4. Złoty Metal Rumuńskiego Związku Pszczelarzy.
5. Złoty Medal Ks. dra Jana Dzierżona.
6. Statuetka Ks dra Jana Dzierżona.
7. Order Bolesława Chomicza i Order Znaku OSP.

Będąc na emeryturze ks. dr H. Ostach nadal aktywnie uczestniczy w pracy na rzecz pszczelarstwa i straży pożarnej. Chociaż pełni wiele funkcji honorowo to jest nadal aktywny. Obecnie mieszka w Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, która to odległość od ukochanej Kamiannej pozwala Mu ją odwiedzać dość często. Marzeniem Jego jest dalszy rozwój pszczelarskiej Kamiannej, czego ukoronowaniem byłoby otwarcie kliniki apiterapii.

J.N.

Strona główna | Aktualności | Położenie i Kontakt | TMK | Barć | Linki | Ksiega Gości | Turystyka
© Pasieka Barć Kamianna, realizacja:
strony internetowe nowy sącz