tel. (018) 474-16-32
fax (018)474-17-20 POLSKA
e-mail: barc@kamianna.pl
 
  «« powrót
MIÓD z BARCI KAMIANNA

MIODU W ŻYCIU MIODU W PASIECE !

 

Warto wiedzieć, że Pasieka „BARĆ” Kamianna:

                     tradycją sięga do przepowiedni sprzed wieków, która mówi, że na tej               ziemi złoto rodzi się na kamieniu. Tym złotem to oczywiście miód spadziowy, który tu powstaje z drzew jodły.

                     jest jedyną pasieką produkcyjno-hodowlaną w Kamiannej działającą od 1960 roku.

                     prowadzi sprzedaż wyhodowanych matek pszczelich -Kamianka, pozyskanych produktów pszczelich i ich przetworów.

                     rozprowadza sprzęt pasieczny oraz wydawnictwa literatury fachowej.

                     prowadzi podstawowe analizy miodów i innych produktów pszczelich

                     prowadzi działalność szkoleniowo-informacyjno-turystyczną również z zakresu apiterapii. Utworzona jest ścieżka edukacyjna.

                     posiada skansen pszczelarski i muzeum pasiecznictwa oraz największą Galerię Św. Ambrożego

                     produkty z pasieki „BARĆ” opatrzone są banderolą z autografem ks. dra Henryka Ostacha, można je kupić bezpośrednio w pasiece jak również przez internet: www.kamianna.pl

                     corocznie ofiarowywała miód spadziowy Papieżowi Janowi Pawłowi II.

                     ponadto Pasieka „BARĆ” prowadzi działalność gastronomiczną i hotelarską (kawiarnia, gastronomia, pokoje gościnne)

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z DOBRODZIEJSTW NATURY !

Czekamy z GARNCEM MIODU !

 

Pasieka „BARĆ”im. ks dra H. Ostacha

Emilia Nowak, Jacek Nowak

Kamianna 17

33-336 Łabowa, pow. Nowy Sącz

tel.(18)474 16 32, fax (18)474 17 20

e-mail: barc@kamianna.pl  www.kamianna.pl

GPS  N49031'527, E 20056'116

 

Strona główna | Aktualności | Położenie i Kontakt | TMK | Barć | Linki | Ksiega Gości | Turystyka
© Pasieka Barć Kamianna, realizacja:
strony internetowe nowy sącz